Husaria w Radoczy

Zajęcia w Radoczy w okresie zimowym odbywają się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej.
Zapraszamy na treningi dzieci w wieku 4-12 lat.

HARMONOGRAM TRENINGÓW
WTOREK CZWARTEK
16:00-17:30 16:00-17:30
trener Daniel Kubarski (886964909)

Prosimy o przybycie co najmniej 10 minut przed treningiem. Zależy nam na wysokim poziomie
szkolenia, dlatego chcemy do każdego treningu być dobrze przygotowani. O wszystkich ewentualnych
spóźnieniach i nieobecnościach należy odpowiednio wcześniej powiadomić trenera.