Husaria w Wysokiej

Zajęcia w Wysokiej w okresie zimowym odbywają się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
im. Poległych za Ojczyznę w latach 1939-1945. 
Zapraszamy na treningi dzieci w wieku 4-10 lat.

HARMONOGRAM TRENINGÓW
ŚRODA PIĄTEK
17:30-19:00 17:00-18:30
trener Daniel Kubarski (886964909).

Prosimy o przybycie co najmniej 10 minut przed treningiem. Zależy nam na wysokim poziomie
szkolenia, dlatego chcemy do każdego treningu być dobrze przygotowani. O wszystkich ewentualnych
spóźnieniach i nieobecnościach należy odpowiednio wcześniej powiadomić trenera.