Co nas wyróżnia?

 Rezygnujemy z tradycyjnego modelu edukacyjnego, gdzie osoba trenera czy nauczyciela jako „wszystkowiedząca” jednostka uczy swoich podopiecznych wykładając przygotowane treści. Odkładamy na bok także naiwne wymagania stawiane dzieciom, by wszyscy uczyli się tego samego w jednakowym tempie. Wiemy, że każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia, dlatego chcemy im stworzyć odpowiednie środowisko do rozwoju i wspierać je tak, by same podejmowały decyzje i brały za nie odpowiedzialność. Dzięki temu rozwijają własną kreatywność i inteligencję. Poza tym nabierają doświadczenia, pewności siebie i kompetencji, które będą im niezbędne w późniejszym życiu.

 Jako jedna z nielicznych akademii w okolicy posiadamy własny plan rozwoju i model szkolenia. Zdajemy sobie sprawę, że na ogół w klubach piłkarskich dba się głównie o dzieci szczególnie utalentowane, często spychając na margines pragnienia innych. Nasz program szkolenia został przygotowany z myślą o wszystkich dzieciach. Chcemy stworzyć odpowiednie warunki dla chłopców szczególnie uzdolnionych, ale także dla tych, którzy w piłce nożnej widzą jedynie dobrą zabawę bądź nie są jeszcze gotowi rywalizować na wysokim poziomie.

 Prowadzimy własne rozgrywki wewnętrzne. Dzięki odpowiedniej formie organizacji zdejmujemy z zawodników nadmierną presję, która towarzyszy młodym piłkarzom podczas rywalizacji w grze o punkty, nagrody, awanse, itp. Z kolei odpowiednio skonstruowane gry i przepisy w sposób naturalny rozwijają inteligencję i kreatywność, zapewniając przy tym aktywny udział wszystkich dzieci.

 Posiadamy wykwalifikowaną kadrę trenerską, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom szkolenia naszym zawodnikom. Jesteśmy otwarci na młodych ludzi – nieskażonych jeszcze złymi nawykami w szkoleniu dzieci. Sami zapewniamy szkoleniowcom odpowiednio ukierunkowany rozwój, zamiast pozwolić im opierać się na własnych doświadczeniach i powielać błędy, których sami jako zawodnicy doświadczyli wystarczająco. Zamiast tego uczymy się od najlepszych europejskich akademii oraz chętnie wspieramy się badaniami i wiedzą naukową, a następnie dostosowujemy je do naszych realiów i środowiska.

 „Trenuj jak żołnierz artysta, graj jak artysta” – najczęściej w akademiach piłkarskich oczekuje się od dzieci by podczas treningu bezdyskusyjnie wykonywały polecenia trenera – jak w wojsku, ale już podczas meczu wszyscy chcieliby oglądać piłkarzy – artystów. Uważamy, że boiskowych artystów i kreatywnych zawodników można oglądać na meczach tylko wówczas, gdy koncepcja szkolenia w procesie treningowym sprzyja rozwojowi kreatywności dziecka i dopuszcza inicjatywy z jego strony. Dzieci nie mogą być środkiem do realizowania własnych ambicji, dlatego ich rozwój i dobrą zabawę stawiamy na 1 miejscu.