Model szkolenia

Celem modelu szkolenia jest wpierw zdefiniowanie, a dalej realizacja koncepcji edukacyjnych dla zawodników akademii. Dzięki niemu możemy zapewnić chłopcom z różnych ośrodków szkoleniowych jednakowe bodźce treningowe oraz warunki do rozwoju. Model obejmuje cztery podstawowe obszary pracy z każdym zawodnikiem:

 MENTALNY
 FIZYCZNY

 TECHNICZNY
 TAKTYCZNY

Pierwszy obszar – mentalny – dotyczy sfery psychicznej, intelektualnej, a także wychowawczej. Naszym celem jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wzmacnianie motywacji wewnętrznej i samooceny zawodników. Ponadto dzięki odpowiednio przygotowanym ćwiczeniom wymuszamy procesy decyzyjne, chcemy pobudzać kreatywność i kształtować inteligencje naszych podopiecznych. Krótko mówiąc, chcemy zmienić myślenie intuicyjne w świadome podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy zbieranych informacji z gry.

Strefa fizyczna to przede wszystkim wszechstronny rozwój psychoruchowy, kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz nawyków. Głównie skupiamy się na rozwoju koordynacji oraz szybkości. Na tym etapie rozwoju biologicznego dzieci są to najważniejsze cechy motoryczne, które tworzą fundament do kształtowania innych umiejętności. 

Aspekty techniczny i taktyczny to rozwój specjalistycznych umiejętności piłkarskich. Zajęcia jednak będą przygotowane dla dzieci, więc środkiem do osiągania tych celów będzie głównie świetna zabawa. Bardzo chcemy żeby całemu procesowi szkolenia towarzyszyła radość i uśmiech na twarzach naszych podopiecznych.